PONIEDZIAŁEK – 19.07.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + mamę Marię Kalwicką w 9 rocz. śmierci, + ojca Jerzego i + z pokr.