PONIEDZIAŁEK – 2.08.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Joachima Klimza, + Gertrudę i Annę Klimza, + Annę i Jana Mrukwa i + z pokr