Poniedziałek – 20.03.2017 – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

  8.00

Za + Józefa Wnęk, + żonę Emilię, + syna Tadeusza i Mariana i + z pokr.

18.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Agnieszki Mathauschek z okazji 78 rocz. urodzin z bł. dla rodziny