Poniedziałek – 21.12.2015 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Bronisławę Wróbel od męża

16.30 – Okazja do Spowiedzi św.

17.00 – Roraty

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą za łaski dla Krzysztofa Bielec z ok. 30 rocz. ur. z bł. dla rodziny
II – Za + Tadeusza Maliszewskiego w 40 rocz. śmierci