PONIEDZIAŁEK – 21.12.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + rodziców Jadwigę i Bronisława i + z pokr.

17.00 – Okazja do spowiedzi św.

18.00

Za + tatę Tadeusza i + brata Krzysztofa Maliszewskich, + teściów Janinę i Wacława Kołodziejczyk i + z pokr.