Poniedziałek – 23.07.2018 – Święto św. Brygidy, patronki Europy

8.00

Za + mamę Anieli Klich w 20 rocz. śmierci , + z rodziny z obu stron i + z pokr.