Poniedziałek – 24.02.2020 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + syna Tomasza Hatalskiego z okazji 50 rocz. ziemskich urodzin

15.00Koronka do Boż. Mił. i adoracja Najśw. Sakr. zakończona błog. Sakr.

18.00

Za + rodziców Helenę i Franciszka Kot, + Jerzego Janowiec i + z pokr.