Poniedziałek – 24.07.2017 – Wsp. Św. Kingi, dziewicy

18.00

Za + rodziców Wandę i Gerarda Ksol i + z pokr.