PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Mariannę i Józefa Baca i + z pokr.

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Marka Pławiak z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny z bł. dla rodziny
Nabożeństwo majowe