Poniedziałek – 25.07.2016 – Święto Św. Jakuba, Apostoła

18.00

I – Za + Rudolfa Hollmann w miesiąc po śmierci od sąsiadów
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Elżbiety i Krzysztofa z bł. dla rodziny