Poniedziałek – 25.11.2019 – Dzień powszedni

 8.00

Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

IDo Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. przez wst. Św. Cecylii dla naszych Chórzystów i Organistów z bł. dla ich rodzin
II – Za + mamę Annę Grzyb w 15 rocz. śmierci, + Michała Grzyb w 29 rocz. śmierci, + Bogdana Banaś w 16 rocz. śmierci, + Zofię Banaś w 14 rocz. śmierci + Katarzynę i Michała Marucha i + z pokr.