PONIEDZIAŁEK – 26.04.2021- Dzień Powszedni

  8.00

Za + rodziców Genowefę i Władysława Jacak, + rodzeństwo i + z pokr.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00

18.00

Za + Klausa Szeja