PONIEDZIAŁEK – 26.10.2020 – Dzień Powszedni

    8.00

Za + męża Janusza Gurbiel z okazji 77 rocz. urodzin z bł. dla rodziny od żony z dziećmi

  9.00 – Msza pogrzebowa za + Janusza Duda

10.00 – Msza św. pogrzebowa za + Juliana Juszczyk

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Elżbiety i Krzysztofa Sobczak z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny