PONIEDZIAŁEK – 27.04.2020 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Damiana Zbozień z okazji 31 rocz. urodzin z bł. dla żony Agnieszki i syna Marcela i całej rodziny
II – Za ++ Stanisława, Józefę, Jerzego, Leokadię i Stanisława Stróżykowskich, + Henryka Ciupa i jego rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

18.00

I – Za + męża Stefana Chrostek w 1 rocz. śmierci
IIIntencja wolna