Poniedziałek – 27.11.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski, prośbą o bł. dla Gerarda Kucza z ok. 85 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Za + męża i ojca Jana Pilch w 4 rocz. śmierci, + rodziców i teściów