Poniedziałek – 28.08.2017 – Wsp. Św. Augustyna, bpa

18.00

Za + mamę Urszulę Pitasz w 10 rocz. śmierci, + ojca Brunona, + dziadków z obu stron, + teściów Agnieszkę i Jerzego Kucza, + szwagierkę Rutę Lidke, + wnuczkę Monikę Budzik i + z pokr.