Poniedziałek – 28.10.2019 – Święto Ap Szymona i Judy Tadeusza

8.00 – Za + Bronisławę i Tadeusza Dudziak

18.00 – Za + Franciszka Beresteckiego od chórzystów
            Nabożeństwo różańcowe