PONIEDZIAŁEK – 28.12.2020 – Święto Świętych Młodzianków – Błogosławieństwo dzieci

8.00

I –  Za + Amalię Urbanik w 18 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron i + z pokr.
II – Za + ojca Leszka Bezrąk w 7 rocz. śmierci, + Krystynę Kansy, + rodziców, dziadków Rozalię i Franciszka, + Marię i Józefa Cieślok od Jolanty Lewandowskiej i Krystyny Bezrąk