Poniedziałek – 29.04.2019 – Uroczystość św. Wojciecha – Patrona polski

  8.00

Za + rodziców Annę i Tadeusza Gurba, + brata Stanisława i + z rodzin Gurba i Kleban

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Zdzisława z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny