Poniedziałek – 29.08.2016 – Wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

18.00

I – Za  + Jana Pietryga w 28 rocz. śm,  + Ewę, + z rodzin Norek i Pietryga
II – Za  + Gertrudę i Jorga Zając i  + rodziców z obu stron