Poniedziałek – 3.09.2018 – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża

  8.00

I – Za + rodziców Ernę i Richarda Siemens, + rodziców Czesławę i Wincentego Szczecińskich i + z pokr.
II – Za + Zdzisława Litwin w dniu pogrzebu

18.00

Za + Helenę Chrostek w 10 rocz. śmierci i za + z pokr.