Poniedziałek – 30.01.2017 – Dzień powszedni

  8.00

I – Za + Tadeusza Sałaban od Róż Różańcowych
II – Za + Tadeusza Mazur

18.00

Za + mamę Marię Kołodziej w 30 rocz. śm., + ojca Aleksandra Kołodziej, + brata Stanisława, + ciocię Filomenę Hajduga w 1 rocz. śm. od chrześniaka