Poniedziałek – 30.05.2016 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + rodziców Antoniego i Katarzynę Stelmach, + Jana i Anielę Jasik i + z rodziny z obu stron
II – Do Mił. Bożego bł. dla rodziny Ewy Daukszy Zientek i za + rodziców Małgorzatę i Józefa

18.00

Za + mamę Marię Kobzan i + z pokr.
Nabożeństwo majowe z procesją teoforyczną