Poniedziałek – 30.09.2019 – Wspomnienie św. Hieronima

  8.00

Za + Bronisławę Adamowicz w 5 rocz. śmierci

18.00

Za + Eugeniusza Sowiżrał w 12 rocz. śmierci