Poniedziałek – 31.08.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + Wiktorię i Michała Kuszmar

II – Za + Annę i Franciszka Stemplewskich, + ich synów Stanisława i Stefana

18.00 – Za + rodziców Ernę i Richarda Siemens, + teściów Czesławę i Wincentego Szczecińskich