PONIEDZIAŁEK – 31.08.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Heleny Tomanek z okazji 90 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Za + Joachima Hildebrand w 8 rocz. śmierci, + Jana Pilch, + dziadków, + Janinę, + Franciszka i + Alinę Onyszkiewicz