PONIEDZIAŁEK – 4.01.2021 – Dzień Powszedni

  8.00

I –  Za + Annę i Henryka Góra od przyjaciółek
II – Za + rodziców Mariannę i Jana Szwej, + Felicję i Jana Pustułka, + brata Alfreda Szwej, + Helenę i Stanisława Kupskich, + Janinę i Andrzeja Graca

 9.00 – Msza św. pogrzebowa za + Mariannę Wodarczyk