Poniedziałek – 4.03.2019 – święto św. Kazimierza, królewicza

  8.00

Za + Adolfa Baran, + Marię i Tadeusza Krupa i + z pokr.

15.00Koronka do Boż. Mił. i adoracja Najśw. Sakr. zakończona błog. Sakramentalnym

18.00

Za + Jerzego Janowiec, + Helenę i Franciszka Kot, + Jadwigę Górską i + z rodziny Mozol