Poniedziałek – 4.07.2016 – Dzień Powszedni

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Krystyny Kurpisz z okazji 65 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + Alfredę i Joachima Piątek, + Erharda i Fridluizę Dornberg