Poniedziałek – 4.09.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Katarzynę, + ojca Michała, + męża Czesława i + z pokr.

18.00

Za + Helenę Chrostek w 9 rocz. śmierci i + z pokr.