Poniedziałek – 4.12.2017 – Wsp. św. Barbary

  8.00

Do Mił. Boż. za wst. św. Barbary w int. Górników naszej Parafii, emerytów i rencistów górniczych i  ich rodzin oraz w intencji Barbary Lasota z ok. rocz. ur. i imienin z bł. dla rodziny

18.00

Roraty: Za + Gertrudę Henz w 5 rocz. śmierci,+ ojca Pawła,+ 2 braci Józefa i Henryka i + dziadków