Poniedziałek – 6.06.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Jana Gawron w 10 rocz. śmierci

18.00

I – Za + rodziców Krystynę i Antoniego Banasik, + Wojciecha Radzińskiego
II – Za + Filomenę i Stanisława Fidos, + Antoninę i Jana Gałązka (od córki i syna z rodzinami)

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa