Poniedziałek – 7.05.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego w intencji rolników z prośbą o urodzaje i bł. w pracy na roli oraz o bł. dla ich rodzin
Procesja do Krzyża i modlitwy błagalne o urodzaje

18.00

Za + rodziców Stanisławę i Jana, + teściów Katarzynę i Wincentego, + męża Jana Nocoń i + dziadków
Nabożeństwo majowe