PONIEDZIAŁEK – 7.06.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + ojca Mieczysława Adamek w 35 rocz. śmierci, + mamę Mariannę, + teścia Jana i + z pokr.

18.00

Za + Juliana Juszczyk
Procesja teoforyczna i litania do Serca Pana Jezusa