Poniedziałek – 7.12.2015 – Wspomnienie św. Ambrożego

8.00

Za + rodziców Jana i Anielę Jasik, + Antoniego i Katarzynę Stelmach i + z rodziny

17.00 – Roraty

I – Za + Joannę Klęczar w 7 r. śm, + z rodziny Syrotnik i + z pokr.
II – Za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników