PONIEDZIAŁEK – 8.03.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Małgorzatę Gamoń
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00

18.00

Za + Gerarda Koczar w 6 rocz. śmierci, + Jana Doroszuk w 3 rocz. śmierci i + z pokr.