Poniedziałek – 8.10.2018 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Zofię Kotas od Barbary i Jacka Góra

18.00

Za + mamę Helenę Niewiadomską w 12 rocz. śmierci

Nabożeństwo różańcowe