Poniedziałek – 9.01.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Za + Leontynę, Stanisława, Czesławę, Czesława, Danutę, Aleksandra z rodziny Szawrońskich, + Stanisława Jackiewicza i + z pokr.
II – Za + męża i ojca Józefa Lipowicz