Poniedziałek – 9.04.2018 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  8.00

Za + żonę i mamę Elżbietę Chrapka z okazji urodzin, za + rodziców Janinę i Jerzego Zwolińskich i + Edmunda Chrapka

18.00

Za + Karolinę i Karola Dobosz, + Stanisława, + Grażynę Stanisława Syska