Poniedziałek – 9.07.2018 – Dzień Powszedni

 8.00

Za + rodziców Annę i Tadeusza Gurba, + brata Stanisława, + dziadków, + z pokr. i + z rodzin Gurba i Kleban