PONIEDZIAŁEK – 9.08.2021 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

8.00

Za + męża Czesława Mroczek, + teściów, + szwagierkę Krystynę, + ciocię Katarzynę, + ojca Michała i + z pokr