Poniedziałek – 9.11.2015 – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

8.00

I – Za + Edeltraudę Szczudłek
II – Za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników

18.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Janiny Onyszkiewicz z okazji 89 rocz. urodzin oraz za + męża Franciszka w 16 rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron, + rodziców Bereza i Beresteckich, + JanaPilcha i + pochowanych na Wschodzie