PONIEDZIAŁEK – 9.11.2020 – Święto Rocz. Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

8.00

Za + Zofię i Mariana Babak i + z pokr.

18.00

Za + mamę Gertrudę Michura, + ojca Kazimierza Michura i + z rodziny