Poniedziałek – 9.12.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + z rodzin Lewandowskich, Mieszaniec, Kurowskich, Kornackich i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Roraty: Za + rodziców z obu stron Borek i Piekarz, + szwagrów i + z pokr.