„Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego.”

Triduum Paschalne to trzy dni, w które wspomina się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Te szczególne uroczystości są dla chrześcijan najważniejszym okresem w roku. Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku.

W Wielki Czwartek wieczorem jest odprawiana Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew. Było to ustanowienie dwóch sakramentów: kapłaństwa i eucharystii.

Wielki Piątek to w kościele katolickim jest dniem najgłębszej żałoby. Centralnym jej wydarzeniem jest adoracja Krzyża. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota to przede wszystkim czas oczekiwania i modlitewnej ciszy po wielkopiątkowym pogrzebie Chrystusa. Kościół w tym czasie adoruje Najświętszy Sakrament umieszczony w Grobie Pańskim. Wieczorem zaś rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej – Zmartwychwstanie Chrystusa obwieszcza bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja.

Niedziela Wielkanocna – Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości,
u której podstaw leży cud zmartwychwstania.

Wielki Czwartek – 1.04.2021

19.00 – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
22.00 – Zakończenie Adoracji Najśw. Sakr. w Ciemnicy
            Okazja do spowiedzi:  od 18.00 do 18.50

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 2.04.2021

  8.00 – 18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
  8.00 – Ciemna Jutrznia
10.00 – Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych
15.00 – Godzina Miłosierdzia – I – szy dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia

19.00 – LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

22.00 – Zakończenie Adoracji Najśw.  Sakr. przy Bożym Grobie
            Okazja do spowiedzi:  od   8.00 do 10.00  i  od 18.00 do 18.50

Wielka Sobota – 3.04.2021

  8.00 – 19.00 Adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie
  8.00 – Ciemna Jutrznia
10.00 – Gorzkie Żale – 3 części
15.00 – Godzina Miłosierdzia –  II – gi dzień Nowenny

20.00 – WIGILIA PASCHALNA (przynosimy świece)                   

           Okazja do spowiedzi:  od godz. 8.00 do godz. 10.00