Rok 2000-2005

Rok 2000

18.09.2000 – Ksiądz Biskup Jan Wieczorek Ordynariusz Diecezji Gliwickiej odwołuje ks. Marka Górę z funkcji wikariusza w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach i zleca wykonanie wszystkich wstępnych procedur prawnych dla utworzenia nowej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach na Osiedlu Obrońców Pokoju, wyłonionej z dotychczasowej Parafii św. Bartłomieja.

Ks. Marek Góra od dnia 1 listopada 2000 r., po trzymiesięcznym remoncie wykonanym we własnym zakresie wraz z pomocą najbliższej rodziny, zamieszkał na posesji w wynajętym-opuszczonym domu przy ul. Strzelniczej 5, sąsiadującej z Ogródkami Działkowymi „Agawa” i działką nr1/2 w obrębie Szobiszowice, zakupioną przez Diecezję dla utworzenia obiektów parafialnych.

Z przyszłymi mieszkańcami tej planowanej Parafii ks. Marek Góra spotykał się na Liturgii niedzielnej i świątecznej w Kościele św. Bartłomieja. Ówczesny Proboszcz tej Wspólnoty ks. Andrzej Pluta zlecił na mocy dekretu ks. Biskupa ks. Górze przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych i kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z terenu przyszłej Parafii.

W okresie Bożego Narodzenia w czasie pierwszej wizyty kolędowej w części planowanej nowej Wspólnoty ks. Marek Góra od 27 grudnia 2000r do 20 stycznia 2001 r. przeprowadził rozmowy i dyskusje na temat planów Diecezjalnych dotyczących tej części Gliwic, z których wynikała wielka potrzeba utworzenia tej nowej komórki administracyjnej Kościoła.

Rok 2001

Cały rok 2001 skoncentrowany był na uzyskaniu stosownych dokumentów związanych z gruntem przeznaczonym pod nową Parafię oraz z wszelkimi dokumentami koniecznymi dla przyszłej budowy obiektów sakralnych. Największym problemem było przygotowanie terenu ze względu ogromny drzewostan naszej działki. Przez cały miesiąc maj i czerwiec tworzona była inwentaryzacja drzew i krzewów.

Na wielu spotkaniach z Panem prof. arch. Adamem Lisikiem z Chorzowa, wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, i konstruktorem Panem inż. Robertem Szotą z Katowic postanowiono, że pierwszym obiektem nowopowstałej Parafii będzie tymczasowy kościół-kaplica, która mogłaby związać przyszłych wiernych duchowo i liturgicznie.

01.09.2001- Po uzyskaniu stosownych pozwoleń Wydziału Ochrony Środowiska i Polskiego Klubu Ekologicznego dokonano wycinki 30 chorych i zaniedbanych drzew na tzw. strzelnicy-terenie Diecezji.

7.09.2001- Uzyskano wydanie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu pod planowane przyszłe obiekty sakralne.

13.09.2001- została dekretem ks. Biskupa Jana Wieczorka erygowania Parafia Miłosierdzia Bożego w Gliwicach przy ul. Strzelniczej 5, która uzyskała numer Regon i NIP wydane przez stosowne Urzędy Państwowe i swoje pierwsze parafialne pieczęci.

3.10.2001- Otrzymano opinię ZUD dotyczącą przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, gazu, teletechnicznego i energii elektrycznej do projektowanych obiektów sanitarnych Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.

11.10.2001- Ks. Marek Góra wraz z pomocą kilku Parafian z Panem Franciszkiem Osiadły, dysponującym katapilarem, rozpoczął rozplantowywanie terenu przyszłego placu budowy.

Kolejne święta Bożego Narodzenia przeżyte jeszcze w kościele św. Bartłomieja i kolejna wizyta kolędowa na terenie Osiedla Obrońców Pokoju były już przepełnione coraz większym pragnieniem i oczekiwaniem mieszkańców na rozpoczęcie właściwych prac budowlanych.

Rok 2002

14.01.2002- Zatwierdzenie projektu i wydanie projektu na budowę Kaplicy.

1.03.2002- Przedsiębiorstwo ulic i mostów rozpoczęło rozbiórkę baraków po kombinacie budowlanym.

W marcu 2002r ks. Góra zakupił ze złomowiska stalową konstrukcję hali o wymiarach 30 m długości i 12 szerokości. Od tego roku zostały też przydzielone naszemu przedsięwzięciu patronackie Parafie Dekanatów Lubliniec, Stare Tarnowice i Bobrowniki. Każdej niedzieli ks. Marek Góra wyjeżdżał do poszczególnych Parafii głosić kazania i zbierać ofiary pieniężne na potrzeby budowy.

15.05.2002- Rozpoczęły się właściwe prace budowlane przy budowie kościoła tymczasowego-kaplicy. Całość prac była przeprowadzona w systemie gospodarczym z udziałem Parafian pod przewodnictwem pracowników Zakład Budownictwa Ogólnego – Jacek Janisz 33-380 Gródek n/Dunajcem z miejscowości Przydonica. Kierownikiem i inspektorem całego przedsięwzięcia został Pan inż. Jan Pol z Gliwic.

Rozpoczęto kopanie fundamentów pod zalanie podstaw budowlanych do mocowania na nich słupów konstrukcji kaplicy. Ściany całego obiektu wykonano z blach trapezowej pokrytej pianką poliuretanową przy pomocy specjalnej maszyny wypożyczonej od zaprzyjaźnionej firmy „Kospan” Pana Piotra i Marka Kąpała z Lublińca. Dzięki wielkiej pomocy materialnej, finansowej i technicznej w/w firmy zostało wykonane także całe wnętrze obiektu. W ciągu 3,5 miesiąca cały obiekt został przygotowany do użytku.

Montaż Tabernakulum otrzymanego z Parafii św. Benedykty od Krzyża ze Steblowa w Lublińcu. do konstrukcji stalowej. Zakończenie montażu ścian zewnętrznych kremową blachą trapezową, wykonanie z paneli ściany za ołtarzem oraz sufitu, otynkowanie pomieszczenia kotłów.

23.08.2002- Ustawiono stalowy krzyż z lewej strony Kaplicy wysokość 5,5m; rozpiętość ramion 1,78m

30.08.2002- Przywieziono dzwon wykonany w Ludwisarni Felczyńskich w Gliwicach napis: Parafia Miłosierdzia Bożego Gliwice A.D – 2002 A. Felczyńska J. Śliwki 86 (filia ludwisarni w Gliwicach) „Jezu Ufam Tobie” ø 395; wys. 370mm; ciężar 38 kg; serce 2,5 kg; jarzmo 8,5kg, zapłaconego przez mężczyzn pracujących przy budowie.

31.08.2002- Montaż oświetlenia i głośników firmy „Rduch”. Wieszanie rzeźb drogi krzyżowej zakupionej w Krakowie a ufundowanej przez małżeństwo Teresa i Franciszek Osiadły. Ustawienie organów HAMMOND XK2 rok produkcji 15.09.1999r. ufundowanych przez Przyjaciół ks. Proboszcza Rodzinę Państwa Siwiec z Tarnowskich Gór. Powieszenie obrazu Jezusa Miłosiernego nad ołtarzem autorstwa Ireny Borowiec z Orzesza sponsorowanego przez naszego Pana Kościelnego Jana Szybik.

Poświęcenie kaplicy

1.09.2002- O godz. 4.00 rano ukończono malowanie ścian. Wymiary Kaplicy wewnątrz: długość 23,98m; szerokość 11,32m; zaplecze-przedsionek, kotłownia, zakrystia, łazienka długość 6,02m; szerokość 11,32; razem całość wewnątrz długość 30m; wysokość wewnątrz 5,32m +0,98 do kasetonów razem wysokość wynosi 6,30m.

Godz. 15.00 miało miejsce poświęcenie Kaplicy przez Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka w czasie uroczystej Mszy Świętej. Ofiarę koncelebrowali także ks. Proboszcz Marek Góra i przydzielony do Parafii ks. Wikary Andrzej Biwo.

W uroczystości poświęcenia i otwarcia kaplicy wzięli udział liczni mieszkańcy Gliwic i delegacje kościelne, Urzędu Miasta z Panem Prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem na czele. W czasie Mszy św. rozdano 1940 komunii św.

Od dnia 1 września 2002 r. rozpoczęło się już normalne życie i funkcjonowanie nowopowstałej Parafii. Zostały założone wszystkie kanonicznie przewidziane księgi parafialne. Funkcję Kościelnego przyjął Pan Jan Szybik a organisty Pan Andrzej Markucik z Gliwic Ostropy. Zawiązała się Liturgiczna Służba Ołtarza, Dzieci Maryi i Schola. Wprowadzono specjalne nabożeństwo Nowenny do Bożego Miłosierdzia w każdy piątkowy wieczór.

21.10.2002- Proboszcz i wikary rezygnują z wynajmu domku przy ul. Strzelniczej 5 i przeprowadzają się do pomieszczeń nad zakrystią, dwa pokoje, przedpokój, łazienka, kuchnia.

24.11.2002r- powołany został przez wicedyrektora ks. Jana Łojczyka nasz Parafialny zespół „Caritas”, którego prezesem wybrano Panią Irenę Jędrysik.

10.12.2002- zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę plebani wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz energii elektrycznej na działce nr 1/2 (a.m.8, obręb Szobiszowice) przy ul. Strzelniczej w Gliwicach.

29.11.2002- Zmontowano nagrzewnice nad wejściem głównym 2 sztuki na ścianie bocznej z prawej strony oraz 1 sztukę na ścianie obok drzwi bocznych, koszt: 43000zł.

24 grudnia 2002 r odprawiona została pierwsza Pasterka w naszej Parafii, której przewodniczył ks. Biskup Jan, który poświęcił szopkę zbudowaną wg projektu ks. Proboszcza przy udziale mężczyzn i młodzieży. Figury do szopki Betlejemskiej ufundowała rodzina Państwa Świentek.

Rok 2003

W okresie Bożego Narodzenia zorganizowano w naszej Parafii koncerty kolędowe. Wystąpiły zespoły „Jubileum” z Opola, Norbert Blacha z grupą z Gliwic, dziecięcy zespół „Bemole” z naszego Przedszkola nr 28, dzieci z prywatnego ogniska muzycznego „Muzykoland”, chór męski z Parafii św. Barbary z Gliwic.

W czasie ferii zimowych grupa 56 Ministrantów i Dzieci Maryi uczestniczyła w zimowisku parafialnym zorganizowanym przez ks. Proboszcza w Kokotku koło Lublińca.

Od początku Wielkiego Postu 2003r wprowadzono w naszej kaplicy coczwartkowe wieczorne Adoracje Najświętszego Sakramentu rozpoczynające się Mszą św. o godz. 18.00 a kończące się Apelem Jasnogórskim, prowadzone przez poszczególne grupy parafialne. W piątek V tygodnia Wielkiego Postu zorganizowano pierwszą w historii Parafii Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla, w której mimo bardzo złej pogody uczestniczyło około 1300 wiernych.

Pierwsze nasze Wielkopostne Rekolekcje Parafialne zostały zorganizowane w okresie od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy. Prowadził je ks. Ppłk Adam Sosenko Proboszcz Parafii Garnizonowej w Lublińcu. W tym samym czasie odbyły się także rekolekcje szkolne prowadzone przez ks. Proboszcza. W czasie rekolekcji została także wystawiona „Pasja” i sztuka biblijna „Tobiasz” w wykonaniu „Teatru A” z Gliwic.

W zorganizowaniu Wielkiego Tygodnia a także świątecznych dekoracji ciemnicy i Bożego Grobu wg projektów ks. Proboszcza pomagali Parafianie. Pierwsze Triduum Paschalne i Uroczystość Rezurekcji w naszej Parafii zgromadziły wielkie rzesze wiernych. Poranną Eucharystię rezurekcyjną uświetniła także Orkiestra z Ostropy.

27 kwietnia 2003 r. – w Białą Niedzielę Miłosierdzia Bożego nasza Wspólnota Parafialna przeżyła swój pierwszy doroczny Odpust. Kazania w tym dniu wygłosił i sumie przewodniczył ostatni Proboszcz na placówce wikariuszowskiej ks. Marka Góry ks. Prałat Zygmunt Trocha z Tarnowskich Gór. Spotkanie przy stole dla 37 kapłanów nie tylko z Dekanatu zostało przygotowane w sali naszego przedszkola.

Od 8 do 11 maja grupa Parafian z ks. Proboszczem wyjechała na pielgrzymkę do Parafii św. Michała Archanioła we Lwowie na zaproszenie ks. Wojciecha Dworaka pochodzącego z Tych, którego wcześniej wspomagaliśmy w dziele tworzenia kościoła na Ukrainie.

15 maja 2003 r. – Ks. Biskup Gerard Kusz udzielił Sakramentu Bierzmowania 101 osobom naszej Parafialnej Rodziny.

23 maja 2003r. miała miejsce pierwsza uroczystość I-szej Komunii św., w czasie której 47-ro dzieci klas II przyjęło Pana Jezusa do swoich serc.

Od połowy maja 2003 r przystąpiono także do prac budowlanych przy plebani.

W czasie wakacji letnich w lipcu i sierpniu zorganizowano parafialny wypoczynek dla ministrantów, Dzieci Maryi i najbardziej potrzebujących. 76-cioro dzieci dzięki pomocy sponsorów, Parafian i „Cartasu” przebywało w ośrodku rekolekcyjnym w Kokotku.

Dekretem ks. Biskupa od września został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród nas ks. Marek Niwiadomski, a ks. Andrzeja Biwo oddelegowano do pracy w Parafii w Świerklańcu.

We wrześniu zorganizowano pięciodniową pielgrzymkę do Wiednia i Mariazell, a w październiku 42 osobowa grupa Parafian pielgrzymowała do Rzymu biorąc udział w uroczystościach 25-lecia Pontyfikatu naszego Ojca św. Jan Pawła II.

17.11.2003- Zatwierdzenie projektu budowy i wydanie pozwolenia na budowę kościoła.

Do połowy grudnia 2003r. dzięki wielkiemu wysiłkowi i poświęceniu Parafian, oraz dzięki naszym Parafiom patronackim wspartym dodatkowo w tym roku przez Dekanat Tarnowskie Góry, udało się nam zakończyć pierwszy etap budowy plebani przykrywając dach. Wielką pomoc przy budowie tego obiektu Parafia otrzymała od firmy Pana Wacława Jopka.

Rok 2004

4.01.2004 – W naszej parafii odbył się charytatywny koncert kolędowy w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 39, z którego dochód przeznaczony był na leczenie Michała z klasy VI.

10.01.2004 – o godzinie 8.00 w naszej kaplicy została odprawiona Msza św. w intencji seniorów oraz nabożeństwo w intencji chorych. Parafialna Caritas zorganizowała po Mszy św. spotkanie opłatkowe, w czasie którego wystąpiły przedszkolaki ze swoim programem artystycznym oraz wręczyły wszystkim gościom aniołki.

11.01.2004 – Po niedzielnej Mszy św. o  godz. 1130 dzieci z ogniska muzycznego „Muzykoland” wystąpiły z koncertem kolędowym. Natomiast o godz. 1530 oglądaliśmy „Jasełka” w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 28. Słuchaliśmy także kolęd w wykonaniu grupy muzycznych przedszkolaków „Bemoli”.

18.01.2004 – o godzinie 17.15 odbył się koncert kolędowy w wykonaniu Sabiny Olbrich Szafraniec – solistki operowej z Bytomia.

25.01.2004 – w naszej kaplicy wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca. Wesołemu i dostojnemu kolędowaniu nie było końca.

15.03.2004 – Pierwsza Wizytacja Kanoniczna w naszej parafii. Nasza młodą wspólnotę odwiedził ks. Biskup Gerard Kusz. W trakcie wizytacji Księdzu Biskupowi nie zabrakło czasu na rozmowy z parafianami, począwszy od tych najmłodszych aż do parafian, którym nie jest obojętna nasza kaplica i budowa nowego kościoła.

2.04.2004 – Po raz kolejny wyruszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla. Znów publicznie przyznajemy się do naszej wiary i chcemy cierpieć razem z Chrystusem.

Rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie wygłosił o. Kamilianin Marian Świerczek z Warszawy. Za trud wygłaszania nauki serdeczne „Bóg zapłać”.

18.04.2004 – Niedziela Miłosierdzia Bożego czyli drugi nasz parafialny odpust. Sumie o godzinie 1130 przewodniczył ks. Kanonik dr Herbert Jeziorski ze Starych Tarnowic. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie placu pod budowę przez ks. Dziekana Antoniego Rzeszutę.

15.05.2004 – Dzieci Maryi wyruszyły na rowerową pielgrzymkę do Rud Raciborskich. W Sanktuarium w Rudach Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Jan Wieczorek. W drodze powrotnej pielgrzymi zobaczyli zabytkową kaplicę „Magdalenka” koło Sierakowic.

23.05.2004 – Grupa 58 dzieci ze Szkoły Podstawowej na 39 po raz pierwszy w pełni uczestniczyła w obrzędach Mszy Świętej.

31.05 – 4.06.2004 – Parafialna pielgrzymka do Wilna. Liczna grupa Parafian wybrała się do Sanktuarium Ostrobramskiego. Duchowym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Proboszcz Marek Góra.

10.06.2004 – W czasie uroczystości Bożego Ciała licznie wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy, na których widniały następujące wezwania : „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Sercem Kocham Jezusa”, „Kościół Domowy Oblubienicą Chrystusa” i „Jak Ojciec Was Umiłował, Tak Ja Was Umiłowałem”.

27.07.2004 – wakacyjny wyjazd na wycieczkę w Beskidy zorganizowany dla wszystkich chętnych dzieci. Radości i zabawom nie było końca.

29.07.2004 – Pielgrzymka seniorów na Górę Św. Anny, która została zorganizowana przez parafialną Caritas. Po zakończonych uroczystościach grupa udała się na zwiedzanie Pałacu w Pławniowicach.

1.09.2004 – do posługi duszpasterskiej w naszej parafii skierowany został ksiądz Stanisław Wierny. Serdecznie witamy.

9 – 17.09.2004 – pielgrzymka do Fatimy. Było to na pewno niesamowite przeżycie dla wszystkich uczestniczących w wyjeździe. Każdy z nas miał okazję zobaczyć miejsce objawień Matki Bożej.

23.10.2004 – Parafialna pielgrzymka Na Jasną Górę, gdzie ks. Proboszcz odprawił Mszę św. przed cudownym obrazem a następnie poprowadziła Drogę Krzyżową, w trakcie której każdy mógł przeżyć chwile wzruszeń, radości i refleksji.

21.11.2004 – Uroczystość Chrystusa Króla była szczególnym dniem dla wszystkich kandydatów na ministrantów i lektorów, gdyż tego właśnie dnia zostali oficjalnie przyjęci di Służby Liturgicznej Ołtarza.

Adwent 2004

6.12.2004 – Jak zwykle naszą kaplicę odwiedził Św. Mikołaj. Z Jego wizyty ucieszyli się wszyscy i Ci mniejsi parafianie i Ci troszkę starsi. Dzięki ofiarności parafian i dofinansowaniu z Opieki Społecznej św. Mikołaj mógł obdarować 50 dzieci z biednych rodzin.

8.12.2004 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to wyjątkowy dzień dla dziewczyn, które pragną zostać Dziećmi Maryi. Tego właśnie dnia kandydatki otrzymały swoje szarfy i medaliki, a wszystkie dziewczyny odnowiły swoje ślubowania.

Rok 2005

9.01.2005 – Służba liturgiczna z naszej parafii przedstawiła wspaniałe „Jasełka”. Naprawdę było co oglądać.

15.01.2005 – podobnie jak w zeszłym roku tak i w tym seniorzy z naszej parafii mieli swoje spotkanie kolędowe z opłatkiem i  słodkim poczęstunkiem. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze podczas wspólnego kolędowania i podziwiania maluchów, które specjalnie na tą okazję przygotowały „Jasełka”.

22.01.2005 – Parafialna Pielgrzymka Szlakami NMP po Śląsku połączona ze zwiedzaniem Stajenek. Grupa pielgrzymkowe odwiedziła miedzy innymi szopki w Halembie, Panewnikach i Piekarach Śląskich.

24 – 28.01.2005 – Ministranci i Dzieci Maryi przebywały na zimowisku w Ośrodku „Darz Bór” w Korbielowie. Był czas na modlitwę i Eucharystię ale także czas na wspaniałą zabawę w zimowej scenerii.

2.04.2005 – Śmierć Sługi Bożego Jana Pawła II. O godz. 2137 „Nasz Papież” odszedł do Domu Ojca.

3.04.2005 – Niedziela Miłosierdzia Bożego to nasz parafialny odpust. W tym roku Słowo Boże i kazania odpustowe głosił ks. Jacek Moroń z Parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Dzień ten był bardzo uroczysty. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 39 wykonali „Inscenizację Wielkanocną” w trakcie której zbierane były ofiary na pomoc dla dziecka niepełnosprawnego.

22.05.2005 – Uroczystość I Komunii Świętej. W tym roku drugoklasistów do przyjęcia Sakramentu Eucharystii przygotowywała siostra Joanna.

26.05.2005 – Uroczystość Bożego Ciała. Jak co roku wierni wyruszyli na procesję ulicami naszej parafii. W tym roku na ołtarzach gościły następujące hasła: „Wypłyń Na Głębię”, „Już Gościsz Jezu W Sercu Mym”, „Kościół Żyje Dzięki Eucharystii” oraz Uwielbiamy Ciebie, Który Przychodzisz Do Nas W Eucharystii”