Rok 2011-2017

Rok 2011

Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia 9 stycznia odbył się w naszej Parafii koncert kolędowy naszego Chóru Parafialnego.

W sobotę 15 stycznia po Mszy św. porannej Parafialny zespół „Caritas” zaprosił swoich członków i podopiecznych na kolędowe spotkanie w salce na probostwie.

W Środę Popielcową 9 marca rozpoczął się 40 – dniowy okres Wielkiego Postu. Kazania Pasyjne w tym roku wygłosił ks. Sławomir Hałakuc – Sędzia diecezjalnego Sądu Biskupiego w Gliwicach rezydujący w Żernikach.

We wtorek 29 marca o godz. 16.00 odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii i Parafii św. Jana Chrzciciela z Żernik.

W sobotę 2 kwietnia z racji 6 rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II odbyło się modlitewne czuwanie prowadzone przez młodzież zakończone o godz. 21.37, przez które chcieliśmy się przygotować się do beatyfikacji Sł. Bożego Jana Pawła II.

Przed świętami zorganizowano akcję „kilo dla bliźniego” prowadzoną przez „Caritas”, aby produktami żywnościowymi wspomóc zorganizowanie świątecznych posiłków dla najbiedniejszych.

Tradycyjnie w V Niedzielę Wielkiego Postu 10 kwietnia rozpoczęliśmy nasze Wielkopostne Rekolekcje Parafialne, Tegorocznym naszym ćwiczeniom duchownym przewodniczył O. Damian Dybała OMI z Sanktuarium na św. Krzyżu.

W piątek 15 kwietnia po Mszy św. do Miłosierdzia Bożego odprawiliśmy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla.

1 maja w Święto Bożego Miłosierdzia, które dla naszej Parafii jest równocześnie Uroczystością odpustową w całym Kościele przeżywaliśmy dzień beatyfikacji Jana Pawła II. Słowo Boże wygłosił O. Krzysztof Jurewicz Dyrektora Sekretariatu Powołań O. Oblatów z Poznania.
Po wieczornej Mszy św. o godz. 17.30 jako podziękowanie za beatyfikację Jana Pawła II odbył się koncert Maryjny „Maria Gratia Plena” zespołu estradowego „PROMENADA” z solistami Opery Bytomskiej i Gliwickiego Teatru Muzycznego Grażyną i Adamem Żaak.

W niedzielę 8 maja o godz. 11.00 przeżywaliśmy Rocznicę I-szej Komunii św., a w niedzielę 22 maja Uroczystość I-szej Komunii św. dzieci ze Szkoły Podst. nr 39. W czwartek dzieci I-szo komunijne z rodzicami wyjechały na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie.

W sobotę 11 czerwca o godz. 9.30 w naszej gliwickiej katedrze święcenia prezbiteratu przyjęło ośmiu Diakonów naszej Diecezji, a wśród nich pochodzący z naszej Parafii ks. diakon Dariusz Janowski. Swoją Mszę św. Prymicyjną odprawił 12 czerwca o godz. 12.00.

W dniach od 7 do 9 lipca Parafialny Zespół „Caritas” zorganizował pielgrzymkę do Lichenia i innych Sanktuariów.

Od poniedziałku 29 sierpnia na mocy dekretu ks. Biskupa pracę duszpasterską w naszej Parafii rozpoczął ks. Krzysztof Grzegorczyk, który przybył z Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.

16 października, z racji 33 – ej rocznicy wyboru na stolicę Piotrową bł. Jana Pawła II, jako dziękczynienie za beatyfikację Papieża odbył się Apel Jasnogórski prowadzony przez młodzież.

W piątek 25 listopada kandydaci do Sakramentu Bierzmowania rozpoczęli z ks. Krzysztofem „weekendowe” rekolekcje w Ustroniu.

W minionym roku: kontynuowano prace w zakrystiach nowego kościoła, prace związane z wykończeniem dachu nad zakrystiami, zamontowano dwa boczne okna witrażowe w prezbiteriom i centralne okno „opatrzności Bożej”, zamontowano krzyż wieńczący dach kościoła nad prezbiterium oraz dolną część okien ściany bocznej, rozpoczęto prace instalacji nagłośnienia, kontynuowano prace przy stelażu podsufitki w kościele, zostały przywiezione panele sufitowe oraz przywieziono cegłę rozbiórkową.

Rok 2012

Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia 8 stycznia odbył się w naszej Parafii koncert kolędowy naszego Chóru Parafialnego pod dyrekcją Pana Piotra Borowiaka.

W sobotę 14 stycznia po Mszy św. porannej Parafialny zespół „Caritas” zaprosił swoich członków i podopiecznych na kolędowe spotkanie w salce na probostwie.

22 stycznia o godz. 15.30 odbył się charytatywny koncert kolędowy Orkiestry Dętej z Zabrza Grzybowic jako kolędowe pożegnanie żłóbka, w czasie, którego dobrowolnymi ofiarami wsparliśmy leczenie chorych dzieci naszej Parafii.

W Środę Popielcową rozpoczął się 40 – dniowy okres Wielkiego Postu. Kazania Pasyjne w tym roku wygłosił ks. Szymon Górski Misjonarz Św. Rodziny z Gliwic.

We wtorek 13 marca o godz. 18.00 w Parafii Chrystusa Króla nasza młodzież przyjęła sakr. bierzmowania.

18 marca w IV niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną niedzielą radości „Laetare”, bo w tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Papież poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła, w naszej Parafii gościliśmy O. Salwatorianina Mieczysława Kijaczek pochodzącego z Toszka, który 17 lat pracował w Tanzanii. Wygłosił On kazania misyjne, a po Mszach św. można było nabyć książki zawierające Jego wspomnienia.

Tradycyjnie od V Niedzieli Wielkiego Postu (25 marca) przeżywaliśmy nasze Wielkopostne Rekolekcje Parafialne oraz rekolekcje szkolne dla dzieci (od 26 do 28 marca) pod przewodnictwem O. Oblata Krzysztofa Jurewicza Dyrektora Sekretariatu Powołań z Poznania.

Tegorocznym naszym Uroczystościom Odpustowym w Święto Bożego Miłosierdzia, przewodniczył O. Salezjanina Marek Fonfara Duszpasterz Młodzieżowy, Rekolekcjonista, Misjonarz z Wrocławia. W Uroczystych Nieszporach odpustowych, jak zwykle, uczestniczyli także Parafianie z Żernik.

Od 28 kwietnia do 4 maja odbyła się parafialna pielgrzymka do Toskanii. W sierpniu „Caritas”zorganizował pielgrzymkę do Wielunia, Kaszczorów i Świebodzina.

2 września w naszej wspólnocie Parafialnej wraz z ks. Biskupem Gerardem Kusz dziękowaliśmy za 10 lecie istnienia naszej Parafii i prosiliśmy Miłosierdzie Boże o wszelkie łaski dla naszych rodzin, błogosławieństwo i pomoc w dziele budowy kościoła, tego żywego z naszych serc i tego budowanego na chwałę Bożą i pożytek ludzki.

Rok 2013

Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia odbyły się w naszej Parafii koncerty kolędowe:

-6.01. koncert kolędowy zespołu „GokArt” z Gminnego Ośrodka Kultury w Poniszowicach;

-13.01. w święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia koncert kolędowy orkiestry dętej z Grzybowic;

-20.01. koncert kolędowy uczniów szkoły gospel „Yamacha” z Gliwic dedykowany wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta;

-27.01. na koncert kolędowy naszego Chóru Parafialnego pod dyrekcją Pana Adama Żaak, naszego organisty.

W sobotę 12 stycznia po Mszy św. porannej Parafialny zespół „Caritas” zaprosił swoich członków i podopiecznych na kolędowe spotkanie w salce na probostwie, zaś w sobotę 19 stycznia zorganizował pielgrzymkę do Częstochowy.

W Wielkim Poście po raz kolejny kazania pasyjne wygłaszał w naszej Parafii ks. Szymon Górski. Misjonarz z Parafii św. Rodziny w Gliwicach.

W niedzielę 3 marca powitaliśmy oficjalnie w naszej Wspólnocie Parafialnej ks. dr Roberta Urbańczyka, który dekretem ks. Biskupa od 24 lutego zastąpił na posłudze Wikariusza ks. Jerzego Faszczewskiego powołanego do pełnienie obowiązków proboszczowskich w Parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach.

W piątek 8 marca w kościele p.w. Chrystusa Króla o godz. 18.00 młodzież III klas gimnazjum naszej Parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania.

17 marca w V Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy nasze Wielkopostne Rekolekcje Parafialne, pod przewodnictwem O. Salezjanina Marka Fonfary – Duszpasterza Młodzieży, Rekolekcjonisty i Misjonarza z Wrocławia.

Tegorocznym uroczystościom odpustowym w Święto Bożego Miłosierdzia w naszej Parafii przewodniczył Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu ks. Jerzy Faszczewski, który głosił Słowo Boże i przewodniczył Sumie odpustowej.

26 maja w naszej wspólnocie Parafialnej przeżywaliśmy Uroczystość I-szej Komunii św. dzieci z klas II-ich Szkoły Podstawowej nr 39.

W czwartek 30 maja obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Ołtarze tradycyjnie zostały umieszczone przy ul. Ligockiej (ołtarz młodzieżowy), przy krzyżu na skrzyżowaniu ul. Piaseckiego i ul. Przydrożnej (ołtarz grup modlitewnych i rodzin), przy wejściu do szkoły (ołtarz dzieci komunijnych, ich rodziców i nauczycieli), przy końcu ul. Paderewskiego (ołtarz szafarzy komunii św. i ich rodzin).

W sobotę 1 czerwca młodzież z ks. Krzysztofem przeżywała spotkanie w Lednicy.

13 października na zakończenie tegorocznych nabożeństw fatimskich o godz. 19.00 odprawiono nabożeństwo różańcowe, Mszę św. przez wstawiennictwo MB Fatimskiej po której procesja światła dokoła naszej kaplicy zakończona została w nowo budowanym kościele.

W minionym roku kontynuowano prace murarskie ścian prezbiterium, tynkowanie drugiego chóru, prace montażowe sufitów kaplic i zakrystii oraz kontynuowano budowę kolejnych części kanałów grzewczych w posadce kościoła. Dzięki wsparciu wielu Parafian udało się nam Okres Bożego Narodzenia przeżyć w nowej świątyni. Uroczystej Pasterce w dniu 24 grudnia przewodniczył ks. Biskup Senior Jan Wieczorek. Aż do 12 stycznia roku 2014, czyli niedzieli Chrztu Pańskiego kończącej Okres Bożonarodzeniowy sprawowaliśmy liturgię w budowanym kościele. Na ten czas przeniesiono z kaplicy ławki, organy i potrzebne paramenty liturgiczne do nowego gmachu.

Rok 2014-2015

 

Rok 2016-2017