SOBOTA – 1.08.2020 – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Różańcowej w int. Róż Różańcowych oraz  ich rodzin (zmiana tajemnic)

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

 17.00

Za + Marcina Sobczyńskiego w 22 rocz. śmierci, + Annę i + z rodzin Sobczyński i Sypko