Sobota – 1.10.2016 – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 I – Do Mił. Bożego za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej Parafii oraz  ich rodzin
II
– Za Michalinę i Antoniego Świercz, + Helenę, + Józefa i Jana Grabowskich, + Juliana Grabowskiego i + z  pokr.
                   Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

  9.00 –  Odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu okazja do spowiedzi św.

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Moniki i Karola Drewniok z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny