Sobota – 11.05.2019 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + rodziców Marię i Walentego Sowa, + Marię i Wiktora Anioł, + braci, + siostrę i + z pokr. z obu stron

  9.00 Spowiedź św. dla uczniów klas IV przed rocznicą I-szej komunii

16.00 Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 Nabożeństwo majowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Danuty z okazji rocz. urodzin z bł. dla rodziny